Tal vez

Tal vez me deje convencer

A todos esos movimientos tácticos,

Lúdicos o bestiales,

Venenosos o tonificantes,

Etéreos o imaginativos que sin

Zozobra hoy me lanzas con pasión.

Anuncios